Notă de informare cu privire la Regulamentul general privind protecţia datelor (GDPR)

Vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi consultată pe site-ul www.mobilakiraly.ro, la următoarele link-uri:

https://www.mobilakiraly.ro/termeni-si-conditii-de-utilizare
https://www.mobilakiraly.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri

Vă aducem la cunoștință că aveți dreptul la opoziție față de acest tip de prelucrare a datelor, articolul 21, alineatul 2 din Regulament, opoziție pe care o puteți manifesta expres astfel:

1. Utilizând Formularul de contact: Click aici!
2. Trimițând un e-mail către: mobila@mobilakiraly.ro
3. În scris la adresa: Magazin de mobilă KIRALY, CRASNA nr. 381, Județul SĂLAJ, ROMÂNIA, Cod poștal: 457085

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

S.C. KIRALY S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

S.C. KIRALY S.R.L este inscrisa la A.N.S.P.D.C.P in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numar de inregistrare: 33172

Scopul colectării datelor este de a trimite şi onora comenziile.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare onorării comenzii.
Refuzul dvs. determină imposibilitatea plasării pe acest site a comenzii dvs. şi prelucrării ei. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Baza de date din cadrul firmei.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de KIRALY S.R.L.?

DA…

NU…

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă primesc şi să solicitaţi ştergerea  datelor*.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată si depusă la sediul firmei, adresa indicată la secţiunea „Contact” a prezentului site.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în altă ţară.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege.

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Modalitatea de informare „verbal” se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).